טופס מקוון להגשת בקשה למינוי שמאי מכריע או שמאי מייעץ

 
|06/03/2018 |

תשומת לבכם להודעה המעודכנת להלן בעניין בקשות למינוי שמאי מכריע עבור נכסים בתל-אביב יפו - תכנית תא/5000