הגשת בקשות למינוי שמאי מכריע

 
|06/03/2018 |

תיקון מס' 84 לחוק התכנון והבניה נכנס לתוקפו ביום 1.5.09. נוכח הוראות התיקון הוחל דין חדש בכל הנוגע למינוי שמאי מכריע והכללים לפעולתו.

 
  • להרחבה בדבר תיקון 84 והחלופות העומדות בפני נישום - לחץ כאן
  • להרחבה בדבר סדרי הדיון בחיובי היטל השבחה ופיצויים בעקבות תיקון 84 לחוק - לחץ כאן
 

הגשת בקשה למינוי שמאי מכריע תעשה באמצעות טופס מקוון בלבד, דרך הקישור שלהלן:

 
 

 

 

ניתן לעיין בדברי החקיקה הרלוונטיים להלן: