הזמנה להגשת מועמדות להיכלל ברשימה של שמאי מקרקעין הכשירים לכהן כשמאי פינוי בינוי - הליך איתור אוקטובר 2011

 
ההליך הסתיים!

​הוועדה המייעצת, שהוקמה לאור הוראות סעיף 202ד לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965 מזמינה את ציבור שמאי המקרקעין, העומדים בתנאי הכשירות הקבועים בסעיף 2ב לחוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו - 2006, להגיש את מועמדותם לתפקיד שמאי פינוי בינוי.

 
ניתן להגיש מועמדות עד ליום שלישי, כ"ה בחשון התשע"ב, 22 בנובמבר 2011, באמצעות הטפסים שלהלן. 
 

הפרטים המלאים ודרך ההתקשרות מופיעים בקובץ דברי ההסבר שלהלן.

 

  • להורדת קובץ דברי ההסבר, לחץ כאן
  • לעיון בחוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו - 2006, לחץ כאן
  • לעיון בתקנות פינוי בינוי (פיצויים) (כללים לקביעת שכרו של שמאי פינוי בינוי), התשע"ב - 2011, לחץ כאן
  • להורדת קובץ הכולל הבהרות נוספות בעניין מילוי הטפסים, לחץ כאן
  • להורדת שאלון פרטים אישים למועמד, לחץ כאן
  • להורדת קובץ גיליון אלקטרוני למילוי פרטים אישיים ושומות, לחץ כאן

 

* בעיית הזנת תאריך בקובץ האקסל

  • לציבור שמאי המקרקעין המעוניינים להגיש מועמדות לתפקיד שמאי פינוי בינוי: בקובץ האקסל ישנה תקלה המונעת הזנת תאריך שהוא מעבר ל-15/10/11. זאת הן בתאריך הנמצא בכותרת הגיליון, והן בתאריכי השומות.
  • לאור זאת, עדיף כמובן להזין שומות מוקדמות מה-15/10/11. אולם כשהדבר אינו אפשרי, הצעתינו הינה לרשום את התאריך 15/10/11 במקומות הבעייתיים, ובהערות יירשם התאריך הנכון.
  • בכל שאלה או הבהרה בעניין הגשת מועמדות ניתן לפנות לדואר אלקטרוני IturShamay@justice.gov.il