מועצת שמאי המקרקעין


אודות מועצת שמאי המקרקעין

  • אודות

    מועצת שמאי המקרקעין פועלת מכוח חוק שמאי המקרקעין, התשס"א-2001 (להלן-החוק). המועצה מונה 11 חברים : עו"ד דוד שני, עו"ד חיים מסילתי, מר אוהד עיני, עו"ד כרמית יוליס, ד"ר יגאל צ'רני,  גב' אורנית קלרו, עו"ד ירון יצחק גרופמן, מר יצחק שפיגל, מר יעקב הלוי, מר יעקב אודיש, גב' מירי כהן.