תעודת על רישום בפנקס שמאי המקרקעין ותשלום אגרה תקופתית

 
במסגרת שיפור השירות ביחידות המקצועיות, מועצת שמאי המקרקעין מבקשת להביא לידיעתכם כי נבנה אתר להעלאת תמונות, וזאת כחלק מהרצון להקל על העברת התמונות, ווידוא קליטתן במערכת, והנפקת הכרטיס.

תנאי להנפקת כרטיס:
תשלום אגרה תקופתית
העברת תמונה לחברה, באמצעות הקישור שלהלן:

על מנת שיונפק עבורך כרטיס עם תמונה באיכות טובה, יש למלא אחר ההנחיות הנדרשות (גודל תמונה, סוג קובץ ועוד).
 
כל תמונה תיבדק על-ידי בית הדפוס, ויתקבל משוב על תקינות התמונה לשולח בדוא"ל, בטווח של עד שבוע ימים.
 
לדיווח על תקלה טכנית באתר העלאת תמונות, יש לשלוח הודעה לדוא"ל Support@polimil.co.il
 
בהצלחה.!