תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית) (תיקון מס' 5), התשע"ט-2019

 
|14/03/2019 |

תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית) (תיקון מס' 5), התשע"ט-2019

​תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית), התשכ"ו-1966 הותקנו בשנות השישים ועודכנו לאחרונה לפי למעלה מעשור וחצי.

עניינו של התיקון הוא בהתאמת כללי האתיקה למציאות המתפתחת
מצ"ב טיוטת תקנות

תשומת הלב, כי לסעיף 2(ז) לתיקון שני נוסחים מוצעים.
הציבור מוזמן להגיש למועצה הצעות והערות על שני הניסוחים.
פניות בכתב בנושא זה יש להגיש למועצה עד ליום 25 מרץ 2019 לכתובת דואר אלקטרוני: 

shamaim@justice.gov.il