הודעה לשמאים ומתמחים לפרסום הודעות בלוח דרושים

 
|31/07/2017 |

​פרסום הודעות בלוח הדרושים באתר לשכת שמאי המקרקעין.

מועצת שמאי המקרקעין מייחסת חשיבות רבה לתקופת ההתמחות ורואה בה הליך הכשרה מקצועי משמעותי, אשר במהלכה תרכשו כלים לעבודה מעשית.
במסגרת מגמת שיפור השירות לציבור המועמדים להירשם כמתמחים ולשמאים המבקשים לאתר מתמחים, ובשיתוף פעולה עם לשכת שמאי המקרקעין, באפשרותכם לפרסם הודעות מתאימות ב"לוח הדרושים" שבאתר הלשכה.
 
לשכת שמאי המקרקעין בישראל, הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של שמאי מקרקעין, יאפשר לשמאים, אף שאינם חברי לשכה, לפרסם הודעת חיפוש מתמחים ומשרות פנויות עבור שמאים.
פרסום וחשיפת הודעות, הם כלים יעילים העשויים להקל הן על לומדי מקצוע שמאות מקרקעין למצוא מקום להתמחות, והן על השמאים המבקשים לאתר מתמחים.
מועצת שמאי המקרקעין ממליצה לציבור המתמחים להציג מועמדות בלוח מודעות ומאחלת תקופת ההתמחות מוצלחת ומאתגרת.