מועדי בחינות,מועד שני 2019

 
|15/04/2019 |

מועדי בחינות - מועד שני 2019

מצורפת בזה הודעה על פרסום ימי בחינות מועד שני 2019:

 

מועד שני 2019

סיום הרשמה לבחינות מוקדמות: 16.05.2019.

סיום הרשמה לבחינות הסופיות:

      • מבוא לתורת השמאות: 10.06.2019.
 • גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין: 01.09.2019.
 • יישומים בשומת מקרקעין: 17.11.2019.

 

 

נא תשומת ליבכם למיקום הבחינות הצפויים בשנת 2019
הבחינות יבוצעו על גבי מחשב ויתקיימו במכללת רמת גן, למעט הבחינות הנ"ל שיתקיימו בבנייני האומה, בירושלים
 • דינים
 • מיסוי מקרקעין
 • מבוא לתורת השמאות
 • גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין
 •  יישומים בשומת מקרקעין
ביום הבחינה יפורסמו בכניסה למכללת רמת גן/בבניני האומה שילוט והכוונה לחדרי הבחינה/מעבדות, המסודרים בהתאם למספרי השולחן שנשלחו אליכם בזימון לבחינה.
 
בהצלחה!