הודעה לציבור הנבחנים - החל רישום להגשת בקשות להתאמות בבחינות המועצה למועד שני 2019

 
|17/03/2019 |

​הננו להודיע לכם כי החל הרישום להגשת בקשות להתאמות בבחינות המועצה מועד שני 2019

מועד אחרון להגשת בקשות להתאמות:

  • לבחינות המוקדמות הוא עד לתאריך 01.05.2019
  • בבחינות הסופיות עד 30 יום לפני יום הבחינה.

 

לתשומת לבכם, חובה לצרף מסמכים תומכים לכל בקשה שמוגשת

 

  • ​​בקשות בגין מגבלה רפואית – חובה לצרף מכתב עדכני מאת רופא מומחה והיסטוריה רפואית.
  • בקשות בגין לקות למידה /קשב וריכוז –  חובה לצרף אבחון דידקטי בתוקף של עד 7 שנים מיום ביצועו , מבחן ממוחשב TOVA MOXO BRC  בטווח של עד 7 שנים מיום הביצוע.
  • עולים חדשים- חובה לצרף תעודת עולה בתוקף (עד 10 שנים)
  • נשים בהריון – חובה לצרף אישור  רפואי המעיד על היריון.
  • בני מיעוטים-  חובה לצרף אישור ממוסד הלימודים התיכונים ששפת הלימודים בתיכון לא הייתה בעברית.

 

יש לשלוח את הטפסים לדואר אלקטרוני: hatamot@justice.gov.il