הנחה בתשלומי אגרות למשרתי מילואים

 
|07/01/2018 |

​הנחה בתשלומי אגרות למשרתי מילואים

​הרינו מביאים לידיעתכם כי משרתי מילואים זכאים להנחות בתשלומי אגרות.
ההנחה לזכאים מעודכנת באופן אוטומטי במערכת התשלומים, במידה והינך משרת במילואים ולא קיבלת הנחת המילואים, יש לפנות למוקד המילואים וליצור קשר:
טלפון: 03-6553655 / *6535
שעות פעילות המוקד: בימים א'-ה' בין השעות 8:00-19:00
פקס: 03-7349978
כתובת דואר אלקטרוני:

moked_miluim@mail.idf.il


 
להלן כללי הזכאות:
 חייל מילואים שעשה 20 ימי שמ"פ מצטברים לפחות, בתקופה של שלוש שנים רצופות או חלק מהן או לחלופין חייל מילואים שטרם מלאו לו 3 שנים לשחרור וביצע 14 ימי שמ"פ בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת לשנייה.
חייל כאמור, יהיה זכאי להטבות במשך שלוש שנים קלנדריות, שתחילתן ב-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה השלים החייל את סך הימים הנדרש.

לכן על פי כללי הזכאות הנ"ל – עדכונים משמעותיים קורים רק בתאריך 1 במאי בכל שנה, אז מצטרפים זכאים חדשים ויורדים אלו שאיבדו את זכאותם.