תשלום אגרה שנתית לשמאי מקרקעין לשנת 2019

 
|01/01/2019 |

​תשלום אגרה תקופתית לשמאי מקרקעין לשנת 2019

​במסגרת מאמצינו לשפר השירות עבורכם, הרחבנו את אמצעי התשלום ומהשנה ניתן יהיה לשלם את האגרה השנתית בשתי חלופות :

 • באמצעות אתר האינטרנט.
 •  באמצעות חנות מקוונת בבנק הדואר.                                                                                                          התשלום בבנק הדואר בכל רחבי הארץ יתאפשר על ידי מסירת מספר תעודת זהות ומס' רישיון שמאי מקרקעין, ללא צורך בשובר אגרה, לכן לא יישלחו השנה שוברי אגרה שנתית.
  יצוין – בבנק הדואר ניתן לשלם באמצעות שיק או מזומן בלבד. 

  על פי הוראות חוק שמאי מקרקעין, תשס"א – 2001, (להלן: "החוק")  בעל רישיון שמאי מקרקעין חייב בתשלום אגרה שנתית ששיעורה נקבע בתקנות.

 

להלן שעור האגרות השנתיות לשנת 2019:

 • שמאי מקרקעין שבתחילת השנה שבעודה  משולמת האגרה הוא בעל ותק של עד 3 שנים, הסכום לתשלום הינו 831 ₪ 
 • שמאי מקרקעין שבתחילת השנה שבעודה  משולמת האגרה הוא בעל ותק של מעל  עד 3 שנים, הסכום לתשלום הינו 1,038₪ 

 

חייל מילואים פעיל ישלם מחצית מסכום האגרות.  "חייל מילואים פעיל" – הנו חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת חייל מילואים פעיל תקפה שניתנה לו בידי צבא הגנה לישראל ושפרטיו הועברו למשרד המשפטים באופן ממוחשב בידי משרד הביטחון.

תשומת לבכם למספר הבהרות: :

 1. לפי סעיף 8 (א) לחוק, מי שרשום בפנקס ישלם את האגרה השנתית עד 31 בינואר של כל שנה (עד 31 ינואר 2019).
  לא שולמה האגרה השנתית במועד ייתוספו לה תוספת אגרה והפרשי הצמדה  כפי שנקבע בתקנות.
 2. ככל ולשמאי המקרקעין חובות אגרה שנתית משנים קודמות, יהיה עליו  לשלם את האגרה השנתית לשנת 2019 יחד עם חובות אגרה שנתית משנים קודמות.   
 3. ככל שלא שולמה אגרה שנתית לא יונפק כרטיס רישוי לשנת 2019.
 4. כחלק משיפור השירות לשמאי המקרקעין נבנה אתר להעלאת תמונות על ידי הזכאים לקבלת כרטיס רישוי.

          שמאי מקרקעין שטרם שלח תמונה יוכל להעלות תמונה באתר פולימיל.

כתובת האתר פולימיל

הודעת שמאי מקרקעין (אגרות) לשנת 2019