הודעה על שינוי מתכונת בחינות מוקדמות והיבחנות על גבי מחשב

 
|14/08/2017 |

הודעה על שינוי מתכונת בחינות מוקדמות והיבחנות על גבי מחשב.

​בהתאם להחלטת מועצת שמאי המקרקעין הרינו להודיע על שינוי מתכונת הבחינות המוקדמות הפתוחות לבחינות מסוג "רב-ברירה", וכן היבחנות על גבי מחשב.
מועצת שמאי המקרקעין מקיימת 11 בחינות מוקדמות בכל מועד. אולם, עד כה, רק חמש בחינות במתכונת רב-ברירה.
כחלק משינוי דיגיטלי והליכי התייעלות מערך הבחינות מחד גיסא, ושיפור השירות לציבור הנבחנים מאידך גיסא, החליטה מועצת שמאי המקרקעין לשנות את מתכונת שש הבחינות הפתוחות לבחינות מסוג רב-ברירה, ובכך לשמור על הוגנות במתן ניקוד שוויוני בין הנבחנים בכל ההליך של כל אחת מ-11 הבחינות.

להלן שמות הבחינות אשר מתכונתן תשתנה:

  • תכנון ובניה-חלק א': יסודות התכנון העירוני
  • תכנון ובניה-חלק ב': דיני התכנון העירוני
  •  יסודות הנדסת בנין והנדסה אזרחית
  • יסודות מדידה ומיפוי
  • יסודות המימון ושימושם בשומת במקרקעין
  • דינים

 

הרכב הבחינות יהא 20 שאלות ואורכן 3 שעות.
כפי שצויין לעיל, מרבית הבחינות יבוצעו על גבי מחשב, ממועד הבחינות "ראשון 2018" הצפוי להתחיל בחודש ינואר 2018.
הודעה על קביעת ימי הבחינות ומיקומן תפורסם בהקדם.
אנו מביאים הודעה זאת לציבור הנבחנים, על מנת להערך בהתאם לשינוי זה ומאחלים לכם הצלחה בבחינות.