אודות

 

מועצת שמאי המקרקעין פועלת מכוח חוק שמאי המקרקעין, התשס"א-2001 (להלן-החוק). המועצה מונה 11 חברים : עו"ד דוד שני, עו"ד חיים מסילתי, מר אוהד עיני, עו"ד כרמית יוליס, ד"ר יגאל צ'רני,  גב' אורנית קלרו, עו"ד ירון יצחק גרופמן, מר יצחק שפיגל, מר יעקב הלוי, מר יעקב אודיש, גב' מירי כהן.


תפקידיה העיקריים של המועצה:

 1. ניהול פנקס שמאי המקרקעין.
 2. עריכת בחינות הסמכה לשמאי מקרקעין.
 3. רישום מתמחים ופיקוח על התמחות בשמאות מקרקעין.
 4. טיפול בתלונות בגין התנהגות שאינה הולמת את מקצוע שמאות המקרקעין.

פעילות המועצה:

 • בחינות ועררים -המועצה עורכת ארבע-עשרה בחינות רישוי בשני מועדים בשנה ובשני שלבים:
 1.  שלב הבחינות המוקדמות הכולל אחת-עשרה בחינות.
 2. שלב הבחינות הסופיות חלק ראשון הכולל שתי בחינות, ושלב הבחינות הסופיות חלק שני הכולל בחינה אחת.
 3. הענקת פטורים מהבחינות המוקדמות על סמך לימודים קודמים.
 4. טיפול בעררים המוגשים לגבי כל הבחינות.
 • התמחות - פיקוח על התמחותם של מי שמתעתדים להיות שמאי מקרקעין, כדי לוודא שהמתמחים יקבלו את ההכשרה המקצועית הנדרשת. המועצה מתכוונת לערוך בדיקות שדה במקומות התמחות לשם בחינת מידת התועלת שהמתמחה מפיק מעבודתו.
 • משמעת - הפעלת ועדת תלונות שתפקידה לסייע בידי התובע לחקור תלונות משמעתיות על התנהגותם של שמאי מקרקעין. במקרים המתאימים מגיש התובע קובלנה משמעתית לוועדת המשמעת שליד מועצת שמאי המקרקעין.
 • שונות - דיון וטיפול בנושאים הנוגעים לשמאות מקרקעין, כגון ייזום וליווי הצעות חוק ותקנות שמוביל משרד המשפטים.

חברי המועצה:

 • דוד שני, עו"ד, יו"ר מועצת שמאי המקרקעין.
 • אוהד עיני, השמאי הממשלתי הראשי.
 • חיים מסילתי, עו"ד, יו"ר לשכת שמאי מקרקעין בישראל.
 • כרמית יוליס, עו"ד, ראש אשכול נדל"ן, מחלקת ייעוץ וחקיקה-אזרחי.
 • ד"ר יגאל צ'רני, מרצה בכיר בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, אונ' חיפה.
 • אורנית קלרו, שמאית מקרקעין ראשית רשות המיסים.
 • ירון יצחק גרופמן ,עו"ד ,נציג ציבור.
 • יצחק שפיגל, שמאי מקרקעין, נציג לשכת שמאי מקרקעין בישראל.
 • יעקב הלוי, שמאי מקרקעין, נציג לשכת שמאי מקרקעין בישראל.
 • יעקב אודיש, שמאי מקרקעין, נציג אקדמיה.
 • מירי כהן, סגנית ראש מטה הדיור, משרד האוצר.

מזכירות המועצה:

 • תאמר אסדי, עו"ד, מזכיר מועצת שמאי המקרקעין.
 • אורטל סעדון, סגנית מזכיר מועצת שמאי המקרקעין.
 • אביבה טובי.
 • מירית כהן.
 • עינת פפר.
 • גלעד שמחי.

תובע:

 • התובע המשמעתי מהיחידה לדין משמעתי במשרד המשפטים.
   

ועדת משמעת:

 • גב' עדנה הראל פישר ,עו"ד,יו"ר הוועדה.
 • מר אייל מידן, שמאי מקרקעין.
 • מר אור לוי, שמאי מקרקעין.
 • גב' לבנה אשד, שמאית מקרקעין.

ועדות המועצה:

 • ועדת תלונות.
 • בוחנים ורכזי בחינות.
 • ועדות פיקוח על הבחינות.
 • ועדות ערר על הבחינות.
 • ועדת התמחות.
 • ועדת סילבוס.