דברי חקיקה

 
תקנות שמאי מקרקעין (אגרות), התשע"ב-2012קובץ PDF תקנות שמאי מקרקעין (אגרות), התשע"ב-201213-05-201221-05-2013
כללי שמאי מקרקעין (תוכנית בחינות) התשמ"ו 1985קובץ וורד כללי שמאי מקרקעין (תוכנית בחינות) התשמ"ו 198509-06-200421-05-2013
תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית), התשכ"ו - 1966קובץ וורד תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית), התשכ"ו - 196615-05-201221-05-2013
חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001 - נוסח מלאקובץ PDF חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001 - נוסח מלא12-07-200921-05-2013
חוק שמאי מקרקעין, תשכ"ב-1962קובץ וורד חוק שמאי מקרקעין, תשכ"ב-196209-06-200421-05-2013
כללי שמאי מקרקעין (הכרה בתארים אקדמיים מחוץ לארץ), התשס"ה-2005קובץ מסמך כללי שמאי מקרקעין (הכרה בתארים אקדמיים מחוץ לארץ), התשס"ה-200516-08-200721-05-2013
כללי שמאי מקרקעין (פטור מבחינות), התש"ם-1979קובץ וורד כללי שמאי מקרקעין (פטור מבחינות), התש"ם-197909-06-200421-05-2013
תקנות שמאי מקרקעין (כשירות ממלאי תפקידים), התשס"ג-2002קובץ וורד תקנות שמאי מקרקעין (כשירות ממלאי תפקידים), התשס"ג-200209-06-200421-05-2013
תקנות שמאי מקרקעין (בחינות), התשס"ו-2006 - נוסח המלאקובץ PDF תקנות שמאי מקרקעין (בחינות), התשס"ו-2006 - נוסח המלא27-02-200621-05-2013
תקנות שמאי מקרקעין (רישום מתמחים, אימונם ופיקוח על ההתמחות), התשס"ד - 2004קובץ PDF תקנות שמאי מקרקעין (רישום מתמחים, אימונם ופיקוח על ההתמחות), התשס"ד - 200417-11-201021-05-2013
תקנות שמאי מקרקעין (ערר על הבחינות), התשס"ב-2002 - נוסח מלאקובץ PDF תקנות שמאי מקרקעין (ערר על הבחינות), התשס"ב-2002 - נוסח מלא13-07-200921-05-2013
תקנות שמאי מקרקעין, התשכ"ג - 1963קובץ וורד תקנות שמאי מקרקעין, התשכ"ג - 196309-06-200421-05-2013
תקנות שמאי מקרקעין (ועדת פיקוח על הבחינות), התשס"ז-2007 - נוסח מלאקובץ PDF תקנות שמאי מקרקעין (ועדת פיקוח על הבחינות), התשס"ז-2007 - נוסח מלא28-02-201121-05-2013
תקנות שמאי מקרקעין (בחינות) (תיקון), התשע"ב-2012קובץ PDF תקנות שמאי מקרקעין (בחינות) (תיקון), התשע"ב-201210-06-201311-08-2013
כללי שמאי מקרקעין (פטור מבחינות), התשע"ו 2016קובץ PDF כללי שמאי מקרקעין (פטור מבחינות), התשע"ו 201601-09-201626-09-2016