מסירת מידע אודות מותו של אדם ומענו - פגיעה בפרטיות?

 
|23/03/2017 |

​האם יש בפרסום דבר מותו של אדם משום פגיעה בפרטיות?

מי ששימשה כראש ענף הוצאת רישיונות קבורה במשרד הבריאות, מחוז דרום, הואשמה בגין מסירת מידע אודות דבר מותם של נפטרים ומענם לגופים מסחריים (בוני מצבות וכיו"ב). לטענת הפרקליטות, יש במסירת מידע אודות דבר מותם ומענם של נפטרים משום פגיעה בפרטיותם. חוות הדעת נכתבה לבקשת הסנגוריה הציבורית, ומבקשת לטעון כי, על פי המשפט העברי, אין בדבר עצם פרסום דבר מותו של אדם משום פגיעה בפרטיותו.