חוות דעת בעניין מנוי מומחה מטעם בית המשפט

 
|22/03/2017 |

​משרד המשפטים פרסם תזכיר לתיקון חוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984.

על פי החוק המוצע, בתביעת נזיקין בשל עבירת מין, ימונה מומחה על ידי בית המשפט, ולא תותר הבאת חוות דעת מומחה על ידי אחד הצדדים אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו. על פי התזכיר: "מנוי מומחה מטעם בית המשפט ימנע את הצורך של התובע להיבדק על ידי מספר מומחים שונים, ויבטיח כי המומחה היה מומחה אובייקטיבי בעל מומחיות הצריכה לעניין". חוות הדעת בוחנת את מעמדו של עד מומחה במשפט העברי.