חוות דעת בעניין הקמת מחלקה כלכלית בבית המשפט המחוזי

 
|18/04/2017 |

האם המגמה להקמת בתי משפט כלכליים בתוך בתי המשפט המחוזיים היא מגמה מבורכת?


לאחר הקמת מחלקה כלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב, מבקשת המדינה להקים מחלקה כלכלית גם בבית המשפט המחוזי בחיפה. חוות הדעת בוחנת את המגמה הזו בעיני המשפט העברי, ומעלה כי בתקופות השונות של העם היהודי, הוקמו בתי משפט נפרדים, שהיו מיוחדים ומומחים בהתאם לתחום השיפוט.