צוואה על פי ההלכה לנוכח חוק הירושה

 
|23/03/2017 |

​האם צוואה שנכתבה על פי ההלכה סותרת את סעיף 8 לחוק הירושה?

אישה השאירה צוואה לקרוביה שאינם יורשים על פי דין. צוואה זו מנוסחת בהתאם להלכה, על סמך קניין 'אודיתא', בו אדם מודה על חוב פקטיבי תוך שהוא כותב שהמקבל ויתר על חוב זה אם יינתן לו חלק בירושה. נוסח זה עומד לכאורה בניגוד לסעיף 8 לחוק הירושה, האוסר לבצע עסקה בעניין יורשתו של אדם. חוות הדעת מבקשת לטעון כי אין בצוואה זו סתירה לחוק הירושה.

לחוות הדעת היכנסו למדור חוות הדעת - משפחה וירושה או לחצו כאן.