המשפט העברי בפסיקה

 
​המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל משנת תשמ"ט​​​​​​​​​​​​​​​​​

​פסקי הדין מסווגים לפי תחומי המשפט בסדר כרונולוגי, ומובאים מהם רק החלקים הנוגעים למשפט העברי כלשונם. בראש כל פסק דין, מובאים תקציר העובדות והשאלה המשפטית שעמדה לדיון, שהשופט נזקק למקורות המשפט העברי לברורה.

לפסקי הדין שניתנו עד שנת תשמ"ט, ראה נ' רקובר, המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל, ירושלים תשמ"ט. 

לטבלת פסקי הדין לפי שמות השופטים, לחץ כאן
חדש באתר.jpg
המשפט העברי בקולמוסו של שופט - יישום המשפט העברי בבית המשפט המחוזי בירושלים (2019-2001)

מאמר מאת השופט משה דרורי, סגן נשיא בדימוס של בית המשפט המחוזי בירושלים, עם פרישתו מכס השיפוט.

להורדת המאמר לחץ כאן​חיפוש פסיקה
תוצאות 50-1 מתוך 684 תוצאות
תוצאות 50-1 מתוך 684 תוצאות
קובץ   כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדנושא משניממויין לפי נושא משני בסדר יורדהשופטממויין לפי השופט בסדר יורד
קובץ וורדשימוש בזרע נפטרמשפחה וירושהכלליאסתר חיות חנן מלצר ויצחק עמית
קובץ וורדהתרת נישואין של גוייםמשפחה וירושהכלליאסף זגורי
קובץ וורדהגט מצפתבתי דין וסדריהםסדר דין אזרחי, סמכותאליקים רובינשטיין
קובץ וורדפירות המשכוןחיוביםמשכוןמשה דרורי
קובץ וורדהפקרת פצועדיני עונשיןשיקולי ענישהאליקים רובינשטיין
קובץ וורדהעברת בורר בשל יחסי חברותבתי דין וסדריהםהמערכת השיפוטית - בוררותבן ציון גרינברגר
קובץ וורדגיור וחוק השבותמשפט חוקתידת ומדינהאליקים רובינשטיין וניל הנדל
קובץ וורדגיל הפרישהמשפט חוקתישוויוןאליקים רובינשטיין וניל הנדל
קובץ וורדהעדפת הגירסה הראשונה של העדותדיני ראיותראיות בדין האזרחידניאל בן טולילה
קובץ וורדגניבת בקרדיני עונשיןשיקולי ענישהדניאל בן טולילה
קובץ וורדדין פרוטה כדין מאהמשפט מנהליעקרונות כללייםאליקים רובינשטיין
קובץ וורדאי דיוק בראיותדיני ראיותהרשאה וזיכוי, ראיות בדין הפליליאליקים רובינשטיין
קובץ וורדשינוי עילת סגירת התיקשונות   אליקים רובינשטיין
קובץ וורדשיקום עברייןדיני עונשיןשיקום העבריין ו"תקנת השבים"אליקים רובינשטיין
קובץ וורדמעמדה של חברה בע"ממשפט מסחריחברותאליקים רובינשטיין
קובץ וורדבשבח הפשרהשונות   זהבה בנר
קובץ וורדביטול בוררותבתי דין וסדריהםהמערכת השיפוטית - בוררותרפאל יעקבי
קובץ וורדמזונות בן מרדןמשפחה וירושהמזונותצבי וייצמן
קובץ וורדבר מצרא בפירוק שותפותמשפט מסחרישותפותהדסה אסיף
קובץ וורדאזהרה לפני ענישהדיני עונשיןעקרונות כללייםשלמה בנג'ו
קובץ וורדהזנה בכפייהרפואה ומשפט   אליקים רובינשטיין
קובץ וורדעשיית דין עצמאיתדיני עונשיןהגנותמשה דרורי
קובץ וורדענישה על תנאישונות   משה דרורי
קובץ וורדהריסת בית של מחבלמשפט חוקתיצבא ומלחמהניל הנדל, אליקים רובינשטיין
קובץ וורדהריגה בשוגגדיני עונשיןשיקולי ענישהנעם סולברג
קובץ וורדהרחקות דרבנו תםמשפחה וירושהכלליאליקים רובינשטיין
קובץ וורדשיקולי ענישה של מי שמתחמק מהדיןדיני עונשיןשיקולי ענישהאליקים רובינשטיין
קובץ וורדאחריות בית חולים בהתאבדותדיני נזיקיןעוולותמנחם קליין
קובץ וורדהעברת בורר מתפקידומשפט מנהליעקרונות פעולהאליקים רובינשטיין
קובץ וורדפרשנות חוזיםחיוביםפרשנות, צורת החוזה ותוכנומשה דרורי
קובץ וורדעדות קרובי משפחהדיני ראיותכללימשה דרורי
קובץ וורדנטל הראיהדיני ראיותראיות בדין האזרחימשה דרורי
קובץ וורדעל מוסד העבדותעקרונות כללייםמוסרניל הנדל
קובץ וורדהגנה על פטנטדיני קנייןקניין רוחניניל הנדל
קובץ וורדפיצויים בגין כאב וסבל ("צער")דיני נזיקיןתרופותמשה דרורי
קובץ וורדפיצוי בגין כאב וסבלדיני נזיקיןתרופותמשה דרורי
קובץ וורדתום לב בניהול משא ומתןחיוביםפגמים בכריתת חוזהמשה דרורי
קובץ וורדפיצויים בגין נזקי גוףדיני נזיקיןתרופותמשה דרורי
קובץ וורדמעשה מגונה בגופת אדם – להגדרת "אדם" בחוק העונשיןפרשנותפירוש מונחים, ביטויים ומיליםדוד מינץ
קובץ וורדתרומת זרע – חזרת התורם מתרומתומשפחה וירושהכלליאליקים רובינשטיין
קובץ וורדשיקום העברייןדיני עונשיןשיקום העבריין ו"תקנת השבים"אליקים רובינשטיין
קובץ וורדחיוב תשלומי מסמשפט מנהליכלליאליקים רובינשטיין
קובץ וורדמזונות בגיר ומזונות קטיניםמשפחה וירושהמזונותמשה דרורי
קובץ וורדהאזנת סתרמשפט חוקתיכבוד האדם וחירותוניל הנדל
קובץ וורדציד בעלי חייםעקרונות כללייםמוסריעקב טירקל
קובץ וורדהיחס לאסיר ותנאי המאסרדיני עונשיןכללי, ענישהאליקים רובינשטיין
קובץ וורדפיצויים עונשייםדיני נזיקיןתרופותנעם סולברג
קובץ וורדאבדה או פקדון שנזנחו או נשכחו על ידי בעליהםדיני קנייןכללידוד מינץ
קובץ וורדנבחרי ציבור בשיטה הדמוקרטית משפט מנהליעקרונות פעולהניל הנדל
קובץ וורדהיפוך נטל הראיה במקרים של עמימות עובדתיתדיני ראיותראיות בדין האזרחיניל הנדל