חוות דעת

 
במדור זה מובא מבחר חוות דעת שנכתבו במסגרת הליכי החקיקה, הכנת טיעונים בפני בתי המשפט וייעוץ למשרדי הממשלה.

חוות הדעת עוסקות במגוון רחב של נושאים משפטיים, כגון: חקירות השב"כ; מכירת איברים; פיטום אווזים; זכויות חברתיות. ​​​


חיפוש חוות דעת

 

תוצאות 50-1 מתוך 133 תוצאות
תוצאות 50-1 מתוך 133 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדקובץ  
בירורי יהדות בעידן המודרני - סקירה הלכתיתדת ומדינהקובץ וורד
זכויות האדם והיהדות - בעקבות חוק הלאוםחוקתי ומנהליקובץ וורד
פתיחת אזורי רישום לנישואיןמשפחה וירושהקובץ וורד
חוק מידע גנטי והחשש לדין מחזיר גרושתומשפחה וירושהקובץ וורד
מעמדם האישי של כת "בני ישראל" מהודומשפחה וירושהקובץ וורד
הוצאה לפועל - ערב לחיוב מזונות שפשט את הרגלבתי דין וסדריהםקובץ וורד
​הוצאה לפועל - קנייה מהוצאה לפועל​בתי דין וסדריהםקובץ וורד
הוצאה לפועל - גביית חוב מתשלומי נזקי גוףבתי דין וסדריהםקובץ וורד
האיזון בין חופש הביטוי ובין הזכות לשם טוב ולפרטיותחוקתי ומנהליקובץ וורד
הפרדה מגדרית בהשכלה גבוההחוקתי ומנהליקובץ וורד
פתיחת קבר ובדיקה גנטית של גופה לצורך זיהוי (ילדי תימן)דת ומדינהקובץ וורד
מבקשי מקלט ומהגרי עבודהחוקתי ומנהליקובץ וורד
העתקת קבר לחו"לדת ומדינהקובץ וורד
זכויות יוצרים במשפט העבריקנייןקובץ וורד
התיישנות בהליכי גבייה מנהלית פסיביתבתי דין וסדריהםקובץ וורד
פירוק השיתוף בבית משותף שנהרסקנייןקובץ וורד
תקרת הפיצוי הניתן במסגרת ההליך הפליליעונשיןקובץ וורד
על ההבחנה בין עובד לבין קבלןעבודה וזכויות חברתיותקובץ וורד
ירושה טכנולוגיתמשפחה וירושהקובץ וורד
חיוב שוויוני במזונות ילדיםמשפחה וירושהקובץ וורד
קבורת דגימות השמורות במכון לרפואה משפטיתדת ומדינהקובץ וורד
קביעת אגרות בתובענות ייצוגיותבתי דין וסדריהםקובץ וורד
חשש ממזרות ב"מחזיר גרושתו"משפחה וירושהקובץ וורד
תוקפה של צוואת שכיב מרעמשפחה וירושהקובץ וורד
הקמת מחלקה כלכלית בבית המשפט המחוזיבתי דין וסדריהםקובץ וורד
תוקפה של צוואהמשפחה וירושהקובץ וורד
מסירת מידע אודות מותו של אדם ומענו - פגיעה בפרטיות?עונשיןקובץ וורד
צוואה על פי ההלכה לנוכח הוראות חוק הירושהמשפחה וירושהקובץ וורד
מינוי מומחה מטעם בית המשפטבתי דין וסדריהםקובץ וורד
אשם תורם וחובת הקטנת הנזקנזקיןקובץ וורד
מזונות אישה, ילדים והורים ואמצעי אכיפתםמשפחה וירושהקובץ וורד
כשרות ייחוסו של קטיןמשפחה וירושהקובץ וורד
טענת "זכות אדם שלישי" במשפט העבריקנייןקובץ וורד
הגנה על זכויות יוצרים, פטנטים ואמצאות במשפט העבריקנייןקובץ וורד
ריבוי חייבים במשפט העבריחיוביםקובץ וורד
אישום בהריגה של משתתף במרוץ מכוניותעונשיןקובץ וורד
ראיות בפלילים במשפט העבריעונשיןקובץ וורד
היתר מאה רבנים - היקפו ומקורומשפחה וירושהקובץ וורד
העברת רב מתפקידודת ומדינהקובץ וורד
בדיקה גנטית של גופה בקבר אחים לצורך זיהוידת ומדינהקובץ וורד
הזנה כפויה של שובת רעבחוקתי ומנהליקובץ וורד
הערות לטיוטת חוק דיני ממונות התשע"א- 2010 (הקודקס האזרחי)שונותקובץ וורד
הצלת אדם בעל כרחושונותקובץ וורד
עקרונות לניהול משא ומתן לפדיון שבוייםשונותקובץ וורד
האם תרומת ספר תורה נחשבת כ"צרכי צדקה"?שונותקובץ וורד
מכירת איבריםרפואה ומשפטקובץ וורד
רשומה רפואיתרפואה ומשפטקובץ וורד
בדיקת שכרות לנפגעי תאונות דרכיםרפואה ומשפטקובץ וורד
מועד גיבוש חוב הכתובהקנייןקובץ וורד
הקדש דתי כאישיות משפטית נפרדתקנייןקובץ וורד
 
הבא לדף אחרון