החלטות ועדה

 

​הוועדה לעניין הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לנושאי משרה ולעובדי מדינה בראשות מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור, החליטה כי מעתה והלאה יפורסמו החלטותיה באופן יזום ושוטף באתר האינטרנט של משרד המשפטים.


​החלטות הוועדה יתפרסמו לאחר שהוועדה אימצה כללים מפורטים לפרסום החלטותיה, וכללים אלה מתפרסמים כעת לציבור הרחב. הכללים גובשו במסגרת עבודת מטה של מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ) במשרד המשפטים ואושרו על-ידי היועץ המשפטי לממשלה.  
 
בין היתר, הכללים קובעים כי ככלל, כל החלטות הוועדה יתפרסמו, בין אם הוחלט לקבל את הבקשה להגנה משפטית או להשתתפות בהוצאות משפטיות ובין אם הוחלט לדחות את הבקשה. בהחלטות ביחס לבקשות של נבחרי ציבור – שרים, סגני שרים ולרבות ראש הממשלה –  הפרסום יכלול, ככלל, את שם המבקש.


לעומת זאת, בבקשות של עובדי ציבור – עובדי מדינה ושופטים – פרסום ההחלטה לא יכלול את שם המבקש או מידע מזהה אחר אודותיו, אלא אם הוועדה תסבור כי יש אינטרס ציבורי ממשי בפרסום מידע זה, בין היתר בהתחשב בתפקידו של העובד, מידת בכירותו, חומרת הפרשה וכיוצא באלה שיקולים המפורטים בכללים החדשים.


 

 

תוצאות 10-1 מתוך 77 תוצאות
שם ההחלטהממויין לפי שם ההחלטה בסדר יורדתאריך ההחלטהממויין לפי תאריך ההחלטה בסדר יורדקובץ  
החלטה 13.1812-09-2018קובץ PDF
החלטה 9.1812-09-2018קובץ PDF
החלטה 5.1812-09-2018קובץ PDF
החלטה 6.1812-09-2018קובץ PDF
החלטה 8.1812-09-2018קובץ PDF
החלטה 4.1811-02-2018קובץ PDF
החלטה 11.1722-10-2017קובץ PDF
החלטה 17.1722-10-2017קובץ PDF
החלטה 1.1707-03-2017קובץ PDF
החלטה 2.1707-03-2017קובץ PDF
 
הבא לדף אחרון