ראשי

 

אודות

​הלשכה המשפטית של משרד המשפטים אמונה על מתן ייעוץ וליווי משפטי ליחידותיו השונות של המשרד. מתפקידה להבטיח כי פעילויות השר, הנהלת המשרד ויחידותיו השונות ייעשו במסגרת החוק, על פי הוראות כל דין ועל פי כללי מינהל תקין.

בראש הלשכה המשפטית עומדת היועצת המשפטית למשרד המשפטים, עו"ד לאה רקובר, ולצידה צוות משפטני הלשכה המשפטית וצוות מינהלי.