היחידה לתביעה משמעתית

 
​היחידה לדין משמעתי במשרד המשפטים ממונה על אכיפת הדין המשמעתי בעניינם של בעלי מקצועות, שההסדרה והפיקוח על פעילותם מסורה למשרד: שמאי מקרקעין, נוטריונים, חוקרים פרטיים ומתווכים. ​​​​​​​​​​​​​​​

ככלל, תכליתו של הדין המשמעתי היא לשמור על תפקודם התקין של העוסקים במקצוע ועל התדמית הראויה של המערכת המקצועית. 

 

על היחידה:​​

  • היחידה החלה את פעולתה בחודש אוגוסט 2014, מתוך מטרה לרכז במקום אחד את הטיפול המשמעתי בכל בעלי המקצועות, על מנת ליצור אחידות בנושאים משיקים, להתוות מדיניות משותפת ולשפר את השירות הניתן לציבור.  
  • היחידה אחראית על הדין המשמעתי בעניינים של עשרות אלפי בעלי מקצוע: כ- 17,5000 מתווכים, כ- 4,650 נוטריונים, כ- 1800 חוקרים פרטיים וכ- 1900 שמאי מקרקעין.
  • היחידה אחראית לניהול ההליך המשמעתי כולו, החל בקליטת התלונה, עריכת הבירורים העובדתיים והמשמעתיים הנדרשים, קבלת החלטה מנומקת באשר להמשך הטיפול בתיק וניהול ההליך המשמעתי בפני ועדת המשמעת ובתי הדין המשמעתיים במקרים המתאימים. פעילות היחידה מוסדרת בחוקים הבאים ובתקנות שהותקנו מכוחם: חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972 וחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996.
  • היחידה פועלת בלשכת היועצת המשפטית למשרד, ועובדת בשיתוף פעולה הדוק עם מנהלת היחידות המקצועיות, שבה נמצאות היחידות האחראיות על הרישוי וההסדרה של בעלי המקצועות שלעיל (מועצת שמאי המקרקעין, המחלקה לרישוי נוטריונים, המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ורשמת המתווכים).  
  • נוהל עבודת היחידה.​

תלונות בנושאי משמעת בעניינם של בעלי המקצועות שלעיל (נוטריונים, חוקרים פרטיים, מתווכים במקרקעין ושמאי מקרקעין) ניתן לשלוח אל:

  • דואר אלקטרוני: mishmaat@justice.gov.il
  • פקס שמספרו 02-6467023
  • כתובת: משרד המשפטים – הלשכה המשפטית, היחידה לדין משמעתי, רח' צלאח א-דין 29, ת.ד 49029, ירושלים 91490.
 

תלונות בעניינם של מתווכים:

 

 
 

 פסקי הדין של ערכאות המשמעת

 
תוצאות 10-1 מתוך 27 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 27 תוצאות
להרחבהמקצועממויין לפי מקצוע בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדמספר הליךממויין לפי מספר הליך בסדר יורדהוראות שהופרוממויין לפי הוראות שהופרו בסדר יורדאמצעי משמעתממויין לפי אמצעי משמעת בסדר יורדקובץ  
חוקרים פרטיים07-10-2015ר"ע 28361-03-15נזיפה; שלילת רישיון לתקופה של 18 חודשים; התליית רישיון על תנאי לתקופה של שנתייםקובץ PDF
הנקבל הורשע בעקבות הסדר טיעון בעבירה של התנהגות בלתי הולמת לאחר שסיפק ללקוחותיו מידע שהושג שלא כדין ותוך הפרת חוק הגנת הפרטיות, וכן לא ציית להחלטות מינהליות שהרשות למשפט וטכנולוגיה הטילה עליו בעקבות מעשים אלו.
מתווכי מקרקעין30-10-2017ק.מ. 7-17קנס כספי בסך 1,500 ש"ח; התלייה על תנאי למשך חצי שנה; תשלום הוצאות בסך 300 ש"חקובץ PDF
המתווך הורשע, בעקבות הסדר טיעון, בעבירות שיוחסו לו לאחר שהחתים לקוחות על הסכם תיווך בשפה שאינה ידועה להם ובהסתמך על הסכם זה דרש מהם לשלם דמי תיווך נוספים מעבר לאלו שכבר שולמו.
שמאי מקרקעין24-01-2016ק.מ. 6/15נזיפה; התליית רישיון על תנאי לתקופה של חצי שנהקובץ PDF
השמאי הורשע בעקבות הסדר טיעון בעיסוק במקצוע באופן שיש בו חשש לפגיעה ביחסי האמון ומהימנות, ומתן שירות מקצועי לגבי נכס שהוא בעל עניין אישי בו, לאחר שהנקבל ערך חוות דעת שמאית ביחס לבניין מגורים, שהחברה המשפחתית בה הוא מועסק היא בעלת עניין בו.
מתווכי מקרקעין26-06-2017ק.מ. 5-16נזיפה; קנס כספי בסכום 4,500 ש"ח.קובץ PDF
המתווך הורשע, בעקבות הסדר טיעון, בעבירות של גילוי עניין אישי והתנהגות שאינה הוגנת ומקובלת כלפי לקוח, לאחר שהציע ללקוחה לרכוש ממנה את הנכס במהלך תקופת הבלעדיות שהיתה לה עם משרדו.
שמאי מקרקעין26-07-2018ק.מ. 5/17התליית הרישיון על תנאי למשך שלושה חודשים באם יורשע הנקבל בעבירת משמעת נוספת לפי החוק במהלך שנתיים מיום מתן פסק הדין.קובץ PDF
השמאי הורשע בעבירה של הרשעה בפס"ד סופי בעבירה שיש עמה קלון, לאחר שהורשע בבימ"ש השלום בתקיפת עובד ציבור, עבירה על סעיף 382א(ב)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
שמאי מקרקעין28-07-2016ק.מ. 4/15נזיפה; התלייה על תנאי של הרישום בפנקס לתקופה של חצי שנהקובץ PDF
השמאי הורשע, בעקבות הסדר טיעון, בעבירה הועסקת במתן שירות שלא לפי הכללים, התקנים והנהלים המקובלים וכן בעבירת גילוי חוסר אחריות במילוי התפקיד, לאחר שערך שומה לצורך אומדן השבחה שחסרה את פרטי המינימום הנדרשים בתקנות.
מתווכי מקרקעין22-02-2017ק.מ. 3-16נזיפהקובץ PDF
המתווך הורשע בעקבות הסדר טיעון, בעבירות של עריכת ו/או סיוע לערוך הסכם זיכרון דברים וכן בהתנהלות שלא בהגינות ובדרך מקובלת כלפי לקוח.
שמאי מקרקעין04-09-2017ק.מ. 3/15נזיפהקובץ PDF
השמאי הורשע בעבירות שיוחסו לו בכתב הקובלנה, ונגזר עליו עונש של נזיפה.
  08-04-2018ק.מ. 2-16נזיפה; קנס כספי בסך 500 ש"ח; קנס כספי על תנאי בסך 1,000 ש"ח באם יורשע בעבירת משמעת נוספת במהלך השנתיים לאחר מתן פסק הדין.קובץ PDF
המתווך הורשע בעבירה של התנהגות שאינה הולמת את העיסוק לאחר שהשתמש במילות גידוף כלפי המתלונן, גם כאשר המתלונן ביקש ממנו שיחזור בו מדבריו. זאת, לאחר שנודע למתווך כי המתלוננים חתמו על הסכם בלעדיות עם מתווך אחר.
שמאי מקרקעין27-03-2017ק.מ. 2/15נזיפה; קנס כספי בסך 5,000 ש"ח.קובץ PDF
הנקבל הורשע בעבירה של מתן שירות שלא לפי הכללים, התקנים והנהלים המקובלים לאחר שערך שומה אשר חסרה את פרטי המינימום הנדרשים בתקנות.
 
הבא לדף אחרון