ממונה על העזרה המשפטית

 

אודות

יחידת הממונה על העזרה המשפטית הוקמה בשנת 1995, כיחידה ארצית, וזאת בעקבות החתימה על הסכם הביניים הישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה ובהתאם להוראות חקיקת היישום בדין הישראלי .בתוך כך, יחידת הממונה נועדה לקשר ולתאם בתחום המשפטי בין מדינת ישראל, רשויותיה ואזרחיה, מחד-גיסא, לבין המועצה הפלסטינית ותושביה, מאידך-גיסא.