שירותים בתחום המקרקעין

 
הפעילות המקצועית של היחידה בתחום המקרקעין כוללת בעיקר את העניינים הבאים:

  • טיפול בבקשות למתן רישיון לעסקה במקרקעין: בתוך כך נערכת בחינת מסמכי העסקה (מכר, ירושה, משכנתא וכד') על פי הדין, וכן קבלת עמדות גורמי המינהל האזרחי.
  • מתן רישיונות לעסקאות במקרקעין: ביצוע עסקאות במקרקעין הרשומים בספרי המקרקעין או בספרי מס רכוש באיו"ש, דוגמת: קנייה, מכירה, משכנתא, חלוקה, ירושה וכד', מחייב קבלת רישיון עסקה מהרשות המוסמכת, קרי קמ"ט רישום מקרקעין או מי מטעמו.
  • עריכת שומות מקרקעין נשוא העסקה: קביעת שומות למקרקעין במסגרת עסקה המתבצעת בין תושבים מקומיים. קביעת שומות כאמור ביישובים ישראלים נערכת על ידי קצין מטה שמאות במינהל האזרחי. 
  • גביית אגרות: גביית אגרות עבור ביצוע פעולות מול היחידה.
  • פיקוח על הליכי רישום: בדיקת תיקי הרישום, הליכי החתימה בפני הרשם, הליכי הביקור בשטח והרישום בספרי המקרקעין.
  • הנפקת נסחים ומידע אודות זכויות במקרקעין.
  • השתתפות בועדה לרישום ראשון של נכסי דלא ניידי שטרם נרשמו.

מרשם המקרקעין