שאלות ותשובות

 

 

 

​נקודה להדגשה

במקום בו מצוין "גוש" ממלאים את מס' הבית, ובמקום בו מצוין חלקה/תת חלקה ממלאים את מס' הדירה.
יש למלא את המספרים בשתי ספרות (לדוגמא: 01,02,03, וכו'...).