אודות

 
יחידת קצין מטה משפטים ורישום מקרקעין​

היחידה עוסקת בקשת רחבה של פעולות הכרוכות בניהול ורישום זכויות במקרקעין המתבצעות בלשכות רישום המקרקעין הפזורות ברחבי אזור יהודה והשומרון. כמו-כן, היחידה אחראית לרישום תאגידים המורשים לפעול בתחומי יהודה והשומרון, לקליטתן במשפט המקומי של החלטות שיפוטיות שניתנו מחוץ לאזור יהודה והשומרון, לאימות חתימות וחותמות המופיעות על-גבי מסמכים רשמיים שניתנו מחוץ לאזור, ולהיבטים שונים במתן אישורי כניסה לישראל לצרכים משפטיים. 
יודגש כי פעילות היחידה ואחריותה הינן לגבי שטח "C".