דבר מנהל היחידה

 
היחידה עוסקת בקשת רחבה של פעולות הכרוכות בניהול ורישום זכויות במקרקעין המתבצעות בלשכות רישום המקרקעין הפזורות ברחבי אזור יהודה והשומרון.
היחידה אחראית לרישום תאגידים המורשים לפעול בתחומי יהודה והשומרון, לקליטתן במשפט המקומי של החלטות שיפוטיות שניתנו מחוץ לאזור יהודה והשומרון, לאימות חתימות וחותמות המופיעות על-גבי מסמכים רשמיים שניתנו מחוץ לאזור, ולהיבטים שונים במתן אישורי כניסה לישראל לצרכים משפטיים. 

היחידה עוסקת בקשת רחבה של פעולות הכרוכות בניהול ורישום זכויות במקרקעין המתבצעות בלשכות רישום המקרקעין הפזורות ברחבי אזור יהודה והשומרון. כמו-כן, היחידה אחראית לרישום תאגידים המורשים לפעול בתחומי יהודה והשומרון, לקליטתן במשפט המקומי של החלטות שיפוטיות שניתנו מחוץ לאזור יהודה והשומרון, לאימות חתימות וחותמות המופיעות על-גבי מסמכים רשמיים שניתנו מחוץ לאזור, ולהיבטים שונים במתן אישורי כניסה לישראל לצרכים משפטיים.
 
התחומים בהם היחידה עוסקת, ובמיוחד תחום רישום התאגידים ותחום רישום המקרקעין באזור יהודה והשומרון הינם תחומים ייחודיים במסגרת דיני התאגידים והמקרקעין. הציבור, ובמיוחד זה המבצע עסקאות במקרקעין באזור, נדרש להם מדי יום ביומו, במסגרת התנהלותו השוטפת. תחומים אלה ובמיוחד נוכח דיני האזור, הינם תחומים אשר תדיר ניכרים בהם שינויים והתפתחויות.
 
על יחידתנו מוטלת האחריות לנהל את מרשם המקרקעין ואת מרשם התאגידים על כלל היבטיהם השונים על פי הדין החל באזור, ללא איפה ואיפה, ללא כחל וסרק, וללא מורא. עלינו להביא לידי ביטוי באמצעות כלל הכלים המנהליים והמשפטיים העומדים לרשותנו, איש איש בתחומו, את קיומם וניהולם של מרשמים אלה כך שכל אחד מהם יהא מסודר, מהימן, ומקיף, המשקף בזמן אמת את כלל הפעולות המתבצעות בתחום.
 
יחד עם זאת, משימה זו אינה עניין של מה בכך.
כך למשל, בתחום המקרקעין, כ- 2/3 מהמקרקעין באזור טרם עברו הליכי הסדר. עניין זה כשלעצמו מעמיד קושי עצום בתחום, כמו גם סוגיות ייחודיות נוספות. בתחום המשפטים, מרשם התאגידים למשל, מתנהל בהתאם לדין משנת 1964.
 
יחידתנו הינה יחידה מקבלת קהל ואנו עושים את מירב המאמצים ליתן שרות יעיל ומקצועי לכלל הפונים.
 
אנו תקווה כי אתר האינטרנט יסייע בשיפור מתן השירות לציבור בכל תחומי פעילות יחידת משפטים ורישום מקרקעין באזור יהודה והשומרון, ורואים בהנגשת שירותי היחידה ועבודתה לכלל הציבור - ערך ראשון במעלה. אנו סבורים כי הנגשת המידע לציבור בשפה מובנת, תסייע במתן השירות ותייעל תהליכים וזו היא אחת מבין חובותינו כנותני שירות לציבור.

כחלק משאיפתנו למצוינות, מקצועיות, ושירותיות, נמשיך במאמצינו להנגשת היחידה לציבור, וסבורים כי הקמת אתר האינטרנט והמשך פיתוחו, מהווה כלי מרכזי, נוח ויעיל לעשות כן.
 
נוכח הגידול בהיקף פעילות היחידה בשנים האחרונות, עומדת כעת פלטפורמה חדשה לטובת הציבור ואנו מקווים שהציבור יטיב לעשות בה שימוש.
 
ברצוני להודות לכלל השותפים בעשייה הברוכה להקמתו של אתר האינטרנט אשר השקיעו שעות עבודה מרובות, מחשבה ויצירתיות.
 
 
                                                                         בברכה,
                                                                        תומר כרמי, עו"ד
                                                                        קצין מטה משפטים ורישום מקרקעין