ערכי היחידה

 
 • שמירה קפדנית על טוהר המידות ועל ניקיון כפיים.
 • הענקת שירות מקצועי ויעיל תוך רגישות לצורכי הציבור.
 • חתירה לאיכות ומצוינות.
 • קידום יוזמה וחדשנות.
 • עידוד פתיחות ואנושיות.
 • עבודה בשקיפות ובמוסר עבודה גבוה.
 • עבודת צוות עם גורמי משרד המשפטים, המנהל האזרחי וגורמי הממשל מחוצה לו.
 • הזדהות, מחויבות ולויאליות למשרד המשפטים ולמנהל האזרחי.
 • לקיחת אחריות.
 • כבוד לזולת ולסביבה. 
 • הוגנות וכבוד לשותפים לעשייה.