לשכות רישום מקרקעין

 
נוסף להנהלה הראשית היושבת בבית-אל, ולהנהלת העובדים המקומיים היושבת במתחם לשכת רישום מקרקעין רמאללה, היחידה מונה כיום 9 לשכות רישום מקרקעין:

  •        לשכת רישום מקרקעין ג'נין;
  •        לשכת רישום מקרקעין טול כרם – קלקיליה;
  •        לשכת רישום מקרקעין שכם;
  •        לשכת רישום מקרקעין רמאללה;
  •        לשכת רישום מקרקעין בית לחם;
  •        לשכת רישום מקרקעין חברון;
  •        לשכת רישום מקרקעין יריחו (לא מאוישת);
  •        לשכת רישום מקרקעין מעלה אדומים;
  •        לשכת רישום מקרקעין אריאל;
  •        מרשם הרשאות קרית ארבע ואורנית.