מפקחים על רישום מקרקעין

 
בהתאם להוראות תקנה 90 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, "רשאי הממונה להורות על טפסים לבקשות, לשטרות, לצווים ולמסמכים אחרים הנערכים לעניין התקנות".​​​​​​​​​​​​​​​​

  • אין להוסיף או לגרוע מנוסח הטפסים, הבקשות והשטרות אשר הורה עליהם הממונה ואשר מעודכן באתר זה.

איתור טופס
תוצאות 21-16 מתוך 21 תוצאות
תוצאות 21-16 מתוך 21 תוצאות
קובץ   שם טופסממויין לפי שם טופס בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדסוג הליך(0)ממויין לפי סוג הליך(0) בסדר יורד
קובץ וורדדוגמא לנוסח תקנון מוסכם - נספח ג18-06-2015הליך מנהלי
קובץ וורדדוגמא לטופס הסכמה לשמש נציגות זמנית בבית משותף - נספח ד18-06-2015הליך מנהלי
קובץ וורדדוגמא לטופס הסכמה לייחוד הערות אזהרה - נספח ה18-06-2015הליך מנהלי
קובץ וורדנוסח התקנון המצוי בחוק המקרקעין, תשכ"ט-196918-06-2015הליך מנהלי
קובץ וורדדוגמא לבקשה לתיקון צו רישום בית משותף - נספח א18-06-2015הליך מנהלי
קובץ וורדהודעה על הגשת בקשה לתיקון צו רישום בית משותף - נספח ב18-06-2015הליך מנהלי
לעמוד הראשון הקודם
12
הבא