רישום מקרקעין

 
בהתאם להוראות תקנה 90 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, "רשאי הממונה להורות על טפסים לבקשות, לשטרות, לצווים ולמסמכים אחרים הנערכים לעניין התקנות".​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • אין להוסיף או לגרוע מנוסח הטפסים, הבקשות והשטרות אשר הורה עליהם הממונה ואשר מעודכן באתר זה.
  • אם נתקלתם בבעיה בפתיחת טופס "הצהרה וכתב התחייבות" עליכם למלא אחר ההוראות במדריך​
 

איתור טופס
תוצאות 27-21 מתוך 27 תוצאות
תוצאות 27-21 מתוך 27 תוצאות
קובץ   שם טופסממויין לפי שם טופס בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורד
קובץ וורדתצהיר לתיקון טעות סופר17-06-2013
קובץ וורדבקשה לרישום במקרקעין12-11-2020
קובץ PDFתצהיר עו"ד או אחד הצדדים להסכם השיתוף02-10-2019
קובץ וורדשטר איחוד20-04-2017
קובץ וורדשטר חלוקה20-04-2017
קובץ וורדבקשה לרישום וביטול הערה בפנקסי המקרקעין בהתאם לסעיף 254יא לחוק התכנון והבניה02-10-2019
קובץ PDFתצהיר עו"ד לעניין זיהוי הנכס באישור המס18-03-2020
לעמוד הראשון הקודם
הבא