רישום מקרקעין

 
בהתאם להוראות תקנה 90 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, "רשאי הממונה להורות על טפסים לבקשות, לשטרות, לצווים ולמסמכים אחרים הנערכים לעניין התקנות".​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • אין להוסיף או לגרוע מנוסח הטפסים, הבקשות והשטרות אשר הורה עליהם הממונה ואשר מעודכן באתר זה.
  • אם נתקלתם בבעיה בפתיחת טופס "הצהרה וכתב התחייבות" עליכם למלא אחר ההוראות במדריך​
 

איתור טופס
תוצאות 20-11 מתוך 27 תוצאות
תוצאות 20-11 מתוך 27 תוצאות
קובץ   שם טופסממויין לפי שם טופס בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורד
קובץ וורדשטר ביטול שכירות לא במקרקעי ישראל-הגשה ידנית  
קובץ וורדבקשה לעדכון פרטי זיהוי במקרקעין04-11-2014
קובץ וורדבקשה לקבלת נסח רישום/העתקי מסמכים מתיק בית משותף חתומה ע"י נציג היועמ"ש לממשלה19-05-2019
קובץ וורדבקשה לרישום הערת אזהרה27-01-2016
קובץ וורדבקשה לרישום הערת אזהרה החתומה על ידי כל הצדדים להתחייבות לעשיית עסקה/הימנעות/התחייבות במסגרת תמ"א 38/ רישום הערה על הצורך בהסכמה07-11-2019
קובץ וורדבקשה לרישום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתה בהסכמת כל הצדדים לטובת תאגיד בנקאי/ מוסדות פיננסיים/ גופים פרטיים23-12-2020
קובץ וורדבקשה לביטול הערת אזהרה13-02-2012
קובץ וורדשטר משכנתה פרטית09-09-2019
קובץ וורדשטר פדיון משכנתה20-04-2017
קובץ וורדבקשה לקבלת העתקי מסמכים מתיק רישום19-04-2016
לעמוד הראשון הקודם
הבא לדף אחרון