רישום מקרקעין

 
בהתאם להוראות תקנה 90 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, "רשאי הממונה להורות על טפסים לבקשות, לשטרות, לצווים ולמסמכים אחרים הנערכים לעניין התקנות".​​​​​​​​​​​​​​

  • אין להוסיף או לגרוע מנוסח הטפסים, הבקשות והשטרות אשר הורה עליהם הממונה ואשר מעודכן באתר זה.
  • אם נתקלתם בבעיה בפתיחת טופס "הצהרה וכתב התחייבות" עליכם למלא אחר ההוראות במדריך​
 

איתור טופס
תוצאות 10-1 מתוך 28 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 28 תוצאות
קובץ   שם טופסממויין לפי שם טופס בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורד
קובץ וורדשטר ביטול שכירות - לא במקרקעי ישראל  
קובץ וורדטופס אישור חתימה בשם גוף כנסייתי22-10-2018
קובץ וורדבקשה לקבלת נסח רישום חתומה על ידי נציג היועמ"ש24-12-2018
קובץ וורדשטר שכירות להגשה מקוונת בלבד04-09-2017
קובץ וורדשטר מכר להגשה מקוונת בלבד04-09-2017
קובץ וורדשטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל11-11-2018
קובץ וורדשטר מכר במקרקעי ישראל26-08-2018
קובץ וורדשטר שכירות - לא במקרקעי ישראל20-04-2017
קובץ וורדשטר העברת זכות שכירות - להגשה מקוונת בלבד12-02-2012
קובץ וורדשטר העברת זכות שכירות - לא במקרקעי ישראל20-04-2017
 
הבא לדף אחרון