רישום מקרקעין

 
בהתאם להוראות תקנה 90 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, "רשאי הממונה להורות על טפסים לבקשות, לשטרות, לצווים ולמסמכים אחרים הנערכים לעניין התקנות".​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • אין להוסיף או לגרוע מנוסח הטפסים, הבקשות והשטרות אשר הורה עליהם הממונה ואשר מעודכן באתר זה.
  • אם נתקלתם בבעיה בפתיחת טופס "הצהרה וכתב התחייבות" עליכם למלא אחר ההוראות במדריך​
 

איתור טופס
תוצאות 10-1 מתוך 28 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 28 תוצאות
קובץ   שם טופסממויין לפי שם טופס בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורד
קובץ וורדשטר תיקון משכנתה פרטית24-03-2019
קובץ וורדשטר מכר-הגשה ידנית20-04-2017
קובץ וורדשטר מכר-הגשה מקוונת04-09-2017
קובץ וורדשטר מכר במקרקעי ישראל-הגשה ידנית ומקוונת26-08-2018
קובץ וורדשטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל-הגשה ידנית ומקוונת11-11-2018
קובץ וורדשטר רישום שכירות לא במקרקעי ישראל-הגשה ידנית20-04-2017
קובץ וורדשטר רישום שכירות לא במקרקעי ישראל -הגשה מקוונת04-09-2017
קובץ וורדשטר העברת זכות שכירות לא במקרקעי ישראל-הגשה ידנית20-04-2017
קובץ וורדשטר העברת זכות שכירות לא במקרקעי ישראל-הגשה מקוונת12-02-2012
קובץ וורדשטר ביטול שכירות לא במקרקעי ישראל-הגשה ידנית  
 
הבא לדף אחרון