רישום מקרקעין

 
בהתאם להוראות תקנה 90 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, "רשאי הממונה להורות על טפסים לבקשות, לשטרות, לצווים ולמסמכים אחרים הנערכים לעניין התקנות".​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • אין להוסיף או לגרוע מנוסח הטפסים, הבקשות והשטרות אשר הורה עליהם הממונה ואשר מעודכן באתר זה.
  • אם נתקלתם בבעיה בפתיחת טופס "הצהרה וכתב התחייבות" עליכם למלא אחר ההוראות במדריך​
 

איתור טופס
תוצאות 10-1 מתוך 27 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 27 תוצאות
קובץ   שם טופסממויין לפי שם טופס בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורד
קובץ וורדבקשה לביטול רישום משכנתה27-04-2020
קובץ וורדשטר זיקת הנאה30-06-2020
קובץ וורדשטר מכר-הגשה ידנית ומקוונת25-02-2020
קובץ מסמךכתב הצהרה והתחייבות של עורך דין להגשה מקוונת של מסמכים17-06-2020
קובץ וורדשטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל16-11-2020
קובץ וורדאישור עו"ד בגין ביצוע פעולה שצד לה גוף כנסייתי14-07-2020
קובץ וורדשטר רישום שכירות לא במקרקעי ישראל -הגשה ידנית ומקוונת25-02-2020
קובץ וורדשטר העברת זכות שכירות לא במקרקעי ישראל-הגשה ידנית ומקוונת25-02-2020
קובץ וורדשטר תיקון משכנתה פרטית24-03-2019
קובץ וורדשטר מכר במקרקעי ישראל-הגשה ידנית ומקוונת05-01-2021
 
הבא לדף אחרון