פרצלציות ותשתיות לאומיות

 
​תאור מורחב בהתאם להוראות תקנה 90 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, "רשאי הממונה להורות על טפסים לבקשות, לשטרות, לצווים ולמסמכים אחרים הנערכים לעניין התקנות".​​​​​​​​​​​​

  • ​אין להוסיף או לגרוע מנוסח הטפסים, הבקשות והשטרות אשר הורה עליהם הממונה ואשר מעודכן באתר זה.
איתור טופס
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
קובץ   שם טופסממויין לפי שם טופס בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורד
קובץ וורדבקשה לרישום במקרקעין20-02-2019
קובץ וורדסדר פעולות בפרצלציה רצונית24-06-2019
קובץ וורדדוגמא לתצהיר מודד לייחוד הערות תכנוניות בפרצלציה06-02-2019
קובץ וורדדוגמא לתצהיר עו"ד לייחוד הערות קנייניות בפרצלציה רצונית10-02-2019
קובץ וורדשטר איחוד20-04-2017
קובץ וורדשטר חלוקה20-04-2017