פרצלציות ותשתיות לאומיות

 
​תאור מורחב בהתאם להוראות תקנה 90 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, "רשאי הממונה להורות על טפסים לבקשות, לשטרות, לצווים ולמסמכים אחרים הנערכים לעניין התקנות".​​​​​​​​​​​​

  • ​אין להוסיף או לגרוע מנוסח הטפסים, הבקשות והשטרות אשר הורה עליהם הממונה ואשר מעודכן באתר זה.
איתור טופס
תוצאות 5-1 מתוך 5 תוצאות
תוצאות 5-1 מתוך 5 תוצאות
קובץ   שם טופסממויין לפי שם טופס בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורד
קובץ וורדשטר איחוד20-04-2017
קובץ וורדשטר חלוקה20-04-2017
קובץ וורדשטר זיקת הנאה20-04-2017
קובץ וורדבקשה לרישום במקרקעין04-11-2014
קובץ וורדסדר פעולות בפרצלציה רצונית15-01-2018