אגרות

 

 לשכות רישום מקרקעין

 

לשכות רישום מקרקעין

תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
האגרהיחידהאופן התשלום
נסחים / עיונים לשכות רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
נסח היסטורי סרוק (שאינו ממוחשב)
73
נסח מרוכז של הדירות בבית משותף 
129
העתק ממסמכי יסוד של תיק בית משותף שנסרק ונחתם בחתימה אלקטרונית 33
עיון או העתק מאושר ממסמכי היסוד  (למעט תיק בית משותף)
71
עיון או העתק מאושר ממסמכי היסוד של תיק בית משותף שנסרק 216​
מידע ממוחשב אחר - בעד כל שירות 152
​ביצוע שירות מחוץ ללשכת רישום מקרקעין 274​
 
ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
​​
הערותלשכות רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
בעד רישום הערת אזהרה - הגשה מקוונת
126
בעד מחיקת הערת אזהרה - הגשה מקוונת
85
בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות
157
בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה 157
בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה 106
מחיקת הערות שונות​ 
​101​
הערות שונות 152
​בעד רישום הערת אזהרה 157​
​בעד מחיקת הערת אזהרה על פי בקשת הצדדים ​106

 ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.​​

עסקאותלשכות רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
פעולות מכר/חכירה/העברת חכירה
37
רישום משכנתא או העברת משכנתא או תיקונה
157
העברת זכות מקרקעין בכפוף למשכנתא
157
 
ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
​​​
ירושות לשכות רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
רישום ירושה עפ"י דין או עפ"י צוואה
157
העברת זכות במקרקעין ממנהל עזבון ליורש
157
רישום הערה על מינוי מנהל עזבון
157

ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
​​​
רישום אחרלשכות רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
רישום זיקת הנאה - בעד כל רישום בחלקה כפופה ובעד כל רישום בחלקה נהנית
137
מחיקת רישום זיקת הנאה לגבי כל חלקה
86
מחיקת רישום של זכות שפקעה
106
רישום זכות קדימה בעד כל חלקה
157
מחיקת זכות קדימה בעד כל חלקה
106
תיקון רישום בפנקסים כאשר הטעות נפלה במסמכי היסוד
152

ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
​​
פרצלציה לשכות רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
בפיצול - עבור כל חלקה הנוצרת בפיצול
132
באיחוד - עבור כל חלקה המתבטלת באיחוד
132
 
 
ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום. 
 
 

לשכות מפקחים על רישום מקרקעין

תוצאות 2-1 מתוך 2 תוצאות
תוצאות 2-1 מתוך 2 תוצאות
האגרהיחידהאופן התשלום
אגרות להליך מינהלי לשכות המפקחים על רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
רישום בית משותף
בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים
125
בעד רישום הבית כאמור, לגבי כל דירה
74
תיקון
צו רישום
בית משותף
בעד הבקשה לתיקון צו רישום
125
עם הגשת טענות (בהתנגדות)
125
לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון
74
ביטול רישום
בית משותף
בעד בקשה לביטול צו בית משותף
125
עם הגשת טענות (בהתנגדות)
126
בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף 62 לחוק
125
בעד תיקון בתקנון שנרשם
125

ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
אגרות להליך שיפוטי לשכות המפקחים על רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
הגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף ובאין הוראה מיוחדת לגביו בתוספת: לפי תקנה 8(ב) לתקנות בתי המשפט (אגרות)
648
תביעה לסכום קצוב 2.5% מסכום התביעה, מינימום 748 ₪

 

ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.

לשכות הסדר מקרקעין

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
האגרהיחידהאופן התשלום
הסדר לשכות הסדר מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
עיון וצילום במסמכי הסדר, אישורים ותזכורות תביעה
71

 

ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום. ​

 

 פרצלציות

 

פרצלציות

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
האגרהיחידהאופן התשלום
פרצלציה לשכות רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
בפיצול - עבור כל חלקה הנוצרת בפיצול
132
באיחוד - עבור כל חלקה המתבטלת באיחוד
132
 
 
ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.