הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין - אגרות

 

 לשכות רישום מקרקעין

 

לשכות רישום מקרקעין

תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
האגרהיחידהאופן התשלום
נסחים / עיונים לשכות רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
נסח היסטורי סרוק (שאינו ממוחשב)
75
נסח מרוכז של הדירות בבית משותף 
132
העתק ממסמכי יסוד של תיק בית משותף שנסרק ונחתם בחתימה אלקטרונית 33
עיון או העתק מאושר ממסמכי היסוד  (למעט תיק בית משותף)
72
עיון או העתק מאושר ממסמכי היסוד של תיק בית משותף שנסרק 219
מידע ממוחשב אחר - בעד כל שירות 155
​ביצוע שירות מחוץ ללשכת רישום מקרקעין 278
 
ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
​​​​​
הערותלשכות רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
בעד רישום הערת אזהרה - הגשה מקוונת
128
בעד מחיקת הערת אזהרה - הגשה מקוונת
86
בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות
160
בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה 160
בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה 108
מחיקת הערות שונות​ 
103
הערות שונות 155
​בעד רישום הערת אזהרה 160
​בעד מחיקת הערת אזהרה על פי בקשת הצדדים 108

 ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.​​​​

עסקאותלשכות רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
פעולות מכר/חכירה/העברת חכירה
38
רישום משכנתא או העברת משכנתא או תיקונה
160
העברת זכות מקרקעין בכפוף למשכנתא
160
 
ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
​​​​​
ירושות לשכות רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
רישום ירושה עפ"י דין או עפ"י צוואה
160
העברת זכות במקרקעין ממנהל עזבון ליורש
160
רישום הערה על מינוי מנהל עזבון
160

ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
​​​​​
רישום אחרלשכות רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
רישום זיקת הנאה - בעד כל רישום בחלקה כפופה ובעד כל רישום בחלקה נהנית
139
מחיקת רישום זיקת הנאה לגבי כל חלקה
88
מחיקת רישום של זכות שפקעה
108
רישום זכות קדימה בעד כל חלקה
160
מחיקת זכות קדימה בעד כל חלקה
108
תיקון רישום בפנקסים כאשר הטעות נפלה במסמכי היסוד
155

ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
​​​​
פרצלציה לשכות רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
בפיצול - עבור כל חלקה הנוצרת בפיצול
134
באיחוד - עבור כל חלקה המתבטלת באיחוד
134
 
 
ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום. 
 
 

לשכות מפקחים על רישום מקרקעין

תוצאות 2-1 מתוך 2 תוצאות
תוצאות 2-1 מתוך 2 תוצאות
האגרהיחידהאופן התשלום
אגרות להליך מינהלי לשכות המפקחים על רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
רישום בית משותף
בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים
127
בעד רישום הבית כאמור, לגבי כל דירה
75
תיקון
צו רישום
בית משותף
בעד הבקשה לתיקון צו רישום
127
עם הגשת טענות (בהתנגדות)
127
לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון
75
ביטול רישום
בית משותף
בעד בקשה לביטול צו בית משותף
127
עם הגשת טענות (בהתנגדות)
127
בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף 62 לחוק
127
בעד תיקון בתקנון שנרשם
127

ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
​​​
אגרות להליך שיפוטי לשכות המפקחים על רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
הגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף ובאין הוראה מיוחדת לגביו בתוספת: לפי תקנה 8(ב) לתקנות בתי המשפט (אגרות)
659
תביעה לסכום קצוב 2.5% מסכום התביעה, מינימום 761 ₪
380

 

ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.

לשכות הסדר מקרקעין

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
האגרהיחידהאופן התשלום
הסדר לשכות הסדר מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
עיון וצילום במסמכי הסדר, אישורים ותזכורות תביעה
72

 

ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום. ​

 

 פרצלציות

 

פרצלציות

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
האגרהיחידהאופן התשלום
פרצלציה לשכות רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
בפיצול - עבור כל חלקה הנוצרת בפיצול
134
באיחוד - עבור כל חלקה המתבטלת באיחוד
134
 
 
ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.