בקשה להחזר אגרה

 
השירות מאפשר להגיש בקשה להחזר אגרה לרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין, במקרה של תשלום שלא לצורך כגון: תשלום כפול, תשלום סכום שגוי, הזמנת שירות שגוי וכדומה.​​​
​​

  1. עליכם למלא ולחתום על טופס בקשה להחזר אגרה.
  2. עליכם לצרף העתקי קבלות (אסמכתאות לתשלום).
 • ​השירות ​ניתן ללא עלות.
 • באפשרותכם לבצע בירורים באמצעות הדואר האלקטרוני
  1. הנהלת הרשות תבחן את הבקשה להחזר האגרה. הבקשה להחזר אגרה לא תמיד מאושרת ולכן אין התחייבות לקבלת ההחזר.
  2. אם הנהלת הרשות החליטה לאשר את מתן ההחזר, ההחזר יתבצע באמצעות זיכוי לאמצעי התשלום עמו בוצע התשלום בפועל: בתשלום בכרטיס אשראי תקבלו זיכוי בכרטיס; בהעברה בנקאית תקבלו את הסכום ישירות לחשבון הבנק; בתשלום בבנק הדואר תקבלו המחאה לכתובת שציינתם בטופס.
  3. זמן הטיפול בבקשה הינו עד חודשיים מיום הגשת הבקשה.