רישום שכירות או העברת שכירות

 
שירות זה מאפשר לרשום עסקה במקרקעין כאשר המדובר בזכות שכירות. באפשרותכם לרשום שכירות ראשונה במקרקעין או העברת זכות שכירות הרשומה בפנקסי המקרקעין.​