בקשה לרישום שכירות

 
שירות זה מאפשר לרשום עסקה במקרקעין כאשר המדובר בזכות שכירות. באפשרותכם לרשום שכירות ראשונה במקרקעין.