הגשת בקשה לרישום צווים בדבר מינוי בעלי תפקידים מיוחדים

 
​שירות זה מאפשר להגיש בקשה לרישום הערה בנכס בדבר בעלי תפקידים מיוחדים שהתמנו על ידי רשות מוסמכת (בית משפט או רשות האכיפה והגבייה).