בקשה לרישום הורשה באופן מקוון

 
שירות זה מאפשר רישום הורשה בפנקסי המקרקעין והסדרת זכויות במקרקעין ליורשים.​

​שירות זה מאפשר רישום הורשה בפנקסי המקרקעין והסדרת זכויות במקרקעין ליורשים.​