תשלום אגרות באמצעות שירות התשלומים הממשלתי

 

​באתר שירות התשלומים הממשלתי מתבצע תשלום בלבד על שירותים הניתנים בכל יחידות האגף לרישום והסדר מקרקעין - לשכות רישום המקרקעין, לשכות המפקחים על רישום המקרקעין ולשכות הסדר המקרקעין.


על מנת לקבל את השירות לאחר התשלום, יש לפנות ללשכה הרלוונטית, בה רשום הנכס, בצירוף אישור על תשלום האגרה והמסמכים הנדרשים.