הליך מנהלי - אתר לבדיקת תשריטי רישום בתים משותפים​​

 
שירות זה מאפשר לבדוק תשריטי רישום בתים משותפים באופן מקוון לקראת הגשתם לרישום, האתר אינו מיועד להפקת קבצי תשריטים של בתים משותפים רשומים או למתן תשובות בעניין בתים משותפים הרשומים בפועל​.​