שירות הודעות על פעילות בנכס

 
​שירות זה מאפשר לבעלי זכות ובעלי הערה בנכסים, להירשם לשירות ניסיוני לקבלת הודעות על פעילות המתבצעת בנכס מקרקעין.