הוראת שעה: בקשה מקוונת לרישום הערת אזהרה/רישום ירושה - אימות חתימה באופן חזותי

 
|07/04/2020 |

​להלן הוראת שעה בנוגע לאימות חתימות באופן חזותי – המתייחסת לבקשות לרישום הערות אזהרה ורישום ירושה, המוגשות בהגשה מקוונת (אתר מקרקעין אונליין).