הוראת נוהל בדבר אופן המצאת טפסי תקנה מרשות מקרקעי ישראל

 
|29/03/2020 |

להלן הוראת הנוהל​​