הודעה בדבר הצטרפותה של עיריית יהוד מונוסון לממשק הממוחשב להעברת אישורי היעדר חובות

 
|07/07/2021 |

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין שמחה לבשר על הצטרפותה של עיריית יהוד מונוסון לממשק ממוחשב להעברת אישורי עירייה לצורך רישום עסקה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)

במסגרת הממשק, יועברו אישורי היעדר חובות מעיריית יהוד מונוסון ללשכות רישום המקרקעין הרלוונטיות באופן מקוון, ובכך יתייתר הצורך בצירוף האישורים במסגרת הגשת בקשות לרישום עסקה בטאבו (מכר, חכירה, משכנתה) .
הממשק פותח בשיתוף פעולה בין הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים לבין החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בע"מ ועיריית יהוד מונוסון.