הודעה בדבר המסמכים הנדרשים לרישום משכנתא על נכסי חברה

 
|11/03/2019 |

​להלן הודעה משותפת לרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין ולרשות התאגידים בדבר המסמכים הנדרשים לרישום משכנתא על נכסי חברה.