הוראת נוהל חדשה בנושא ייפוי כוח מתמשך וצו תומך

 
|22/12/2019 |

להלן הוראת נוהל חדשה בנושא ייפוי כח מתמשך וצו תומך