הודעה על הרחבת השירות להגשת שטרי עסקה

 
|27/08/2018 |

הרחבת השירות להגשת שטרי עסקה באופן מקוון​​

הודעה על הרחבת השירות להגשת שטרי עסקה באמצעות הממשקים המקוונים גם לעסקאות בהן רשות מקרקעי ישראל הינה צד לשטר​.