הוראת נוהל 3-2-19 אופן קבלת הסכמות להרחבת דירה ומשלוח הודעות

 
|06/02/2019 |

​להלן הוראת נוהל בנושא אופן קבלת הסכמות להרחבת דירה ומשלוח הודעות, הכוללת הוראות שונות.